Jens Sørensen Bloch, 1654

Name
Jens Sørensen /Bloch/
Given names
Jens Sørensen
Surname
Bloch
MarriageKaren JensdatterView this family
Yes

Occupation
Herredsfoged i Hindsted Herred

Residence
Danske Krige
Kalmar Krigen
1611

Note:
Danske Krige
Trediveårskrigen
1618

Note:
Epidemier
Pestudbrud i København
1625

Danske Krige
Kejserkrigen
1625

Note:
Birth of a sonSøren Jensen Bloch
July 17, 1627
Birth of a daughterMaren Jensdatter Bloch
about 1629

Birth of a daughterKirsten Jensdatter Bloch
about 1630

Death of a sisterKirsten Sørensdatter Bloch
before 1636

Birth of a daughterSidsel Jensdatter Bloch
1639

Number of childrenKaren JensdatterView this family
8

Marriage of a childMorten Laursen KjærulfAnne Jensdatter BlochView this family
about 1642
Danske Krige
Torstenson-krigen
1643

Note:
Danske Regenter
Christian 4.
from April 4, 1588 to February 28, 1648

Note: Se [Danmarkshistorien](https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-4-157…
Epidemier
Pest
1652

Danske Regenter
Frederik 3.
from July 6, 1648 to February 9, 1670

Note: Se [Danmarkshistorien](https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/frederik-3-1609…
Death 1654

Family with parents
father
Occupation: HerredsfogedHindsted herred, Aalborg amt
Marriage Marriage
himself
sister
sister
Family with Karen Jensdatter
himself
wife
Marriage Marriage
son
16271693
Birth: July 17, 1627Storarden Sogn; Hindsted herred, Aalborg amt
Occupation: Tingskriverto 1669
Death: June 21, 1693Storarden Sogn; Hindsted herred, Aalborg amt
3 years
daughter
daughter
daughter
16301714
Birth: about 1630
Death: April 14, 1714Malle sogn, Slet herred, Aalborg amt
10 years
daughter
16391726
Birth: 1639
Death: December 19, 1726Mariager købstad, Onsild herred, Randers amt
daughter
daughter
daughter
SourceHimmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere.
Text:

Jens Sørensen Bloch, 1618, 1654

Nævnes 1. jan 1653, men var død 6. sept. 1654, da der holdtes skifte efter ham. Søn af formanden. Gift med Karen Jensdatter. Datter af Jens Vognsen i Løgstør, der 1625 havde et hus i Kattesundet i Aalborg, som Jens Sørensen Bloch ejede 1634. Hun tog efter mandens død ophold på Toruphede og levede 28. juni 1666. Han blev 22. juli 1619 stævnet til landstinget ang. hans dom mellem adelsmanden Eske Brok og bonden Anders Lauridsen i Volstrup om Snæbum sogns korntiende. Han blev dømt til at betale Eske Broks rejseomkostninger til Viborg. I et tingsvidne af 1632 hedder det, at han havde været herredsfoged i 14 år. 1627 sagsøgte han på Aalborg byting ridefoged Søren Jørgensen på Aalborghus for en gæld på 80 rdl. Han ansøgte 1631 om bevilling på Rold Mølle, som hans far havde været forlenet med, bevilget 25. juni 1632, da ”den i langsommelig tid havde fulgt herredsfogeden i Hindsted herred”. Han fik 1632 på tinget det ord, ”at ingen vidste om noget uden på rettens vegne eller i andre måder at beskylde andet end det, som godt var, og han havde handlet med enhver efter lov og ret deri alle måder, som det sig bør”. I 1633 var der et optrin på Store Arden gade, fordi hans folk havde taget noget dynd og jord. Nogle mænd kom til med draget sværd. Da Jens Bloch viste sig med et spyd, hentede én en langbøsse og truede med at skyde ham. Han stævnedes 10. jan. 1633 til landstinget ang. en sag om arv efter Anders Kjeldsen i Handerup. Den 21. juli 1634 blev han stævnet af Niels Christensen Odgaard i Aalborg ang. skøde på en ejendom i Kattesundet i Aalborg. Han stævnede 1635 og 1636 et par bartskærere i Aalborg, sikkert lejere i Kattesundet, ang. en kakkelovn, og 1637 blev han stævnet af Diderik Nielsen i.f.m. pant for 700 rdl. i en ejendom, sikkert i Kattesundet. I 1639 var han blevet ”uførmet og overskældet” på vej til tinget. S.å. nedbrændte hans gård jf. et tingsvidne af 26. sept. 1639. Valdemar Daa til Bonderup stævnede ham 24. nov. 1641 til landstinget for en dom, men fik ikke medhold. Han fik 1651 bevilling på Toruphede under Aalborghus, ”når Søren Thomsens enke dør”. I 1654 fik han vist gården.

Børn jf. Aage Brask, Niels Bloch i Rold og Persh. Ts. 6. r. II, s. 60:

  1. Søren Jensen Bloch, efterfulgte faderen som herredsfoged.

  2. Maren, født. 1629, død 1. juni 1705 jf. Klaus Gjerding, gift første gang med Peder Byrgesen, præst i Kongerslev, død 1679, gift anden gang med Bertel Andersen Skytte, præst til Brøndum, Siem og Torup.

  3. Anne, død efter 1700, over 90 år gammel, gift o. 1645 med Morten Laursen Kjærulf i Øster Halne, herredsfoged i Kær herred, død o. 1685. De havde 3 sønner, Laurids Kjærulf på Viffertsholm og Ander Kjærulf på Sødal og de blev begge adlede i 1724, henholdsvis 77 og 62 år gamle. Den tredje søn Søren Bloch Kjærulf, forpagter på Lindenborg, blev 1690 skudt i Aalborg. Morten Kjærulf var første gang gift med Gertrud Munk, død 1641, datter af Oluf Munk på Attrup.

  4. Sidsel, født o. 1640, død 19. dec. 1726 i Mariager, 86 år, var 1673 gift med Anders Christensen Skipper i Mariager, død 1684. Gift anden gang 20. sept. 1688 i Mariager med Anders Sørensen Hjermind af Norge.

  5. Kirsten, født 1630, død 1714, gift med Mathias Willumsen Wassard, født o. 1630 i Blekinge, død 1708, præst i Bjørnsholm, Malle og Strandby sogne. Søn af landsdommer i BlekingeWillum Thomsen og Bente Hansdatter Rafn.

  6. Mette, død 25. okt. 1678, gift før 1670 med rådmand Anders Jensen i Mariager, død 25. okt. 1678.

  7. Inger, gift før 1663 med Iver Lauridsen, forpagter på Østergård, Salling.

  8. Dorthe.

Quality of data: secondary evidence
SourceFamilien Bloch fra Arden
Text:

1584, '"/s, fik Herredsfogden Søren Bloch i Arden Forleningsbrev af Kronen paa Rold Mulle uden Afgift2). Han var antagelig Fader til Jens Sørensen Bloch, der var Herredsfoged i Hinsted Herred i det 17. Aarhundredes første Halvdel, og som ligeledes boede i Arden.

Denne Jens Sørensen Bloch døde som gammel Mand ca. 16701), og havde i hverl Fald efternævnte 4 Børn

Quality of data: secondary evidence