Mads Sørensen Wolf + Kirsten Jensdatter

No children
Mads Sørensen og hustru Maren Poulsdatter Kraas
16121683
Birth: 1612Aalborg Købstad, Fleskum herred, Aalborg amt
Occupation: Birkefoged i Nørholm Birkfrom 1657
Death: May 26, 1683Nørholm by, Nørholm sogn, Hornum herred, Aalborg amt
1679
Death: May 30, 1679Nørholm by, Nørholm sogn, Hornum herred, Aalborg amt

Facts and events

Marriage October 4, 1674
Record ID number
TCGB_F5707

SourceHerredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting Nibe og Nørholm Birketing samt Hornum-Fleskum herredsting
Text:

Mads Sørensen Wolf, o. 1657, o. 1684

Mads Sørensen Wolf, * o. 1612, † 26.5.1683 i Nørholm, 1 hans herkomst kendes ikke, men han havde en broder Oluf Sørensen i Nibe eller omegn, 2 ~ 1. o. 1649 med Maren Poulsdr. Kras, * o. 1627, † 8.9.1671 i Nørholm i barselseng, datter af birkefoged Poul Nielsen Kras, se denne, ~ 2. 4.10.1674 i Nørholm med Kirsten Jensdr., † 30.5.1679 i Nørholm. Børn: 3

  1. Maren Madsdr. Wolf, * 23.11.1651 i Nørholm, † 1.5.1723 i Bredkjær i Hellevad, ~ 4.6.1671 i Nørholm med Jacob Pedersen Bruun, * 15.3.1645 i Aalborg, † 25.9.1717 som præst i Skæve. 4
  2. Mette Wolf, ~ Iver Knudsen i Aalborg.
  3. Søren Madsen Wolf, * 1.4.1665, døbt 12.3.1666 i Nørholm, † 28.5.1721 på Teglgaard i Hellum hrd., ~ 1. Maren Christensdr. Gjedsmann fra Aalborg, † 7.11.1697, ~ 2. 7.11.1704 i Skørping med Dortea Louise Kramers fra Sønderborg, † 1720. Købte i år 1700 gården Teglgaard i Skørping sogn. Gården brændte 1704. 1721 betalte han 221 rdl. for relutionsretten. 5
  4. Else Madsdr. Wolf, ~ Hans Jensen i Bygum, hfgd. i Rinds herred, søn af Jens Andersen i Klotrup og Kirsten Christensdr. (Byrialsen). 6
  5. Kirsten Madsdr. Wolf, levede 1.2.1684. Nørholm tgb. Mads Sørensen Wolf blev birkefoged o. 1657 og nævnes sidste gang som sådan 13.4.1683. Han havde ofte selv sager for tinget. I hans sidste år nævnes Niels Christensen Sønderholm, Villum Jacobsen og Peder Christensen Vestergaard ofte i dommers sted. Mads Sørensen Wolf førte 24.9.1680 sag mod salig Thyge Andersen til Gjerrumgaards enke Kirsten Knudsdr., ang. en obligation på 200 rdl. Formodentlig var der en tilknytning til Viborg kapitel, der tidligere ejede Nørholm og havde gods i Tostrup, hvor Mads Sørensen Wolf selv ejede gods. 16.12.1678 stævnede Chr. Andersen, tingskriver i Nibe, på vegne af Mads Sørensen Wolf i Nørholm Peder Nielsen i Tostrup mølle. 7 Han ejede jf. matriklen 1688 ⅔ af Tostrup mølle, mens borgmester Mathias

Worm i Ribe ejede resten, gl. hartkorn 2-1-3-0, nyt hartkorn 1-3-3-1. Jf. matriklen 1664 fæster af Viborg kapitels gård, htk. 8-2-1-1 4/7, afgift 6 td. byg, 6 skp. havre, 1 svin, 1 gås, 22 sk. 2 alb. gæsteri, 26 sk. 2 alb. arbejdspenge og to gadehuse, afgift 10 sk. Han fæstede jf. matriklen 1664 også en gård tilhørende Christian Urne, htk. 5-0-11/7-0, afgift 4 tdr. byg, 6 pd. havre, 1 svin 1 gås, 24 sk. 2 alb. arbejdspenge. 3.6.1670 optrådte han på vegne af husbonden Axel Urne til Marsvinsholm i en sag ved Nørholm ting.

Last change January 19, 201920:46:09