Hans Nielsen Friis + Lene Kjeldsdatter Friis

1 child
16241674
Birth: 1624 37 28
Death: March 23, 1674Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt
Hans Nielsen Friis
15871650
Birth: 1587 38 42 Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt
Occupation: BorgmesterRibe Købstad, Ribe herred, Ribe amt
Death: June 26, 1650Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt
15491618
Birth: 1549Grisbæk, Veirup sogn, Gørding herred, Ribe amt
Occupation: Tjenestekarl1576Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt
Death: December 11, 1618Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt
15451618
Birth: 1545Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt
Death: April 14, 1618Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt
Lene Kjeldsdatter
15961636
Birth: 1596Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt
Death: July 15, 1636Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt

Facts and events

Marriage
Record ID number
TCGB_F5122
Source citation
Text:

Ribe Domkirke - Inventar og Gravminder

Epitafier

17

O. 1675-82, portrætterne før 1636(?). Hans Nielsen Friis, rådmand i 12 år, borgmester i 15, † 26. juni 1650 i hans alders 63. år, og hustru, Leene Kjeldsdaatter, † 15. juli 1636 i hendes alders 40. år. Gift i 18 år, syv sønner og to døtre. Indskriften er gengivet efter Terpager (1702, s. 39). - Af epitafiet er kun ægteparrets portrætter bevaret, indfældet i ramme fra 1845, hvert maleri i sin oval, 47x37 cm, og forsynet med navneskilt. De to brystbilleder er malet med olie direkte på træ. Hans Friis har kort, brunt hår og skæg; over den sorte kappe ses den svære pibekrave, der gik af mode o. 1630 - undtagen for præster - og bl.a. derfor er det sandsynligt, at de to portrætter er udført før Lene Kjeldsdatters død 1636. Hun har over det lysbrune, glat tilbagestrøgne hår en høj, kriget hue, under hvilken et stivet, tyndt lin ses; inden for den brede, opstående krave en gylden perlekæde. Den brune baggrundsfarve ligger på et sort lag. - Portrætterne synes ret velbevarede trods de foregående rensninger og restaureringer.11 Rensningerne »har især skadet lasurer og farver i de tynde lag« (Mogens Larsen).

Epitafiet blev først opsat efter 1675, da sønnen Christoffer gav kirken 10 rdl. for tilladelse til at opsætte et epitaf over sin fader »på den søndre pille mod midtgulvet, hvilket sted sal. B. Anders Svane havde brev på«, men hvis arvinger afstod det til ham for 15 dir. I stiftsarkivet findes (jfr. Kinch II, 425) et andragende af 11. juli 1685, underskrevet af Søren Nielsen Seerup, Hans Wandel og Kristoffer Karstensen (alle gift med døtre af Bagge Baggesen) om tilladelse til at anbringe portrætter af Hans Friis og hustru på det epitaf, som opsattes i domkirken til amindelse om dem. Det nævnes, at både tavle og portrætter var udført længe før det kongelige forbud (1682) udkom (jfr. indledningen s. 543). Ifølge skiftet efter Hans Friis 1650 blev hans og hans hustrus portrætter arvet af sønnen, mag. Niels Hansen Friis.29 Hans Friis, der sammen med broderen Kristen udstedte fundatsen for faderen Niels Grisbecks lysearm (s. 502), skænkede 1637 (i anledning af hustruens død?) en lysearm til prædikestolen (s. 441). - Epitafiets oprindelige plads var i midtskibets sydside, på 5. arkadepille fra øst; de bevarede portrætter har siden 1904 været anbragt på vestsiden af den tilsvarende pille mellem de to søndre sideskibe. - Jfr. gravsten nr. 58.

Text:

Ribe Domkirke - Inventar og gravminder

Ligsten

#58

O. 1648. Hans Nielsen Friis, fordum rådmand i Ribe i 12 år og borgmester i 15 år, † 26. juni 1650 i hans alders 63. år, og hustru Liene Kieldsdaater, † l5. juli 1636 i hendes alders 40. år, levede i ægteskab 18 år og avlede tilsammen 9 børn, 7 sønner og 2 døtre (jfr. epitafium nr. 17 og lysearm, s. 441). Han var søn af rådmand Niels Hansen Grisbeck.

Grå kalksten, 233x144 cm, med reliefversaler i fordybede bånd på den store skrifttavle og den brudte gavl, samt andre indskrifter med fordybede versaler; alle skriftord på latin. Den store skrifttavle flankeres af søjler, foran den venstre står Judæ løve, der bærer rigsæblet og en stor blomstrende gren (Ab. 5,5). Foran den højre sidder Jonas under en frugtbærende vækst, der snor sig omkring søjlen, og hvori en slange bider (jfr. Jon. 4,7). En brudt segmentgavl hæver sig over tavlens gesims, forsynet med skriftord fra Es. 66,16 (fejl for 66,14); i gavlens hjørner blomster, der vokser ud af krydslagte knogler, jfr. gavlens skriftord: »Eders ledemod skal spire som græs«. I gavlens åbning en ørn, stående på dødningehoved; den holder i det ene ben en bog og i næbbet en laurbærkrans. Ørnen flankeres af fugl Føniks i sin brændende rede, og af vinden, der blæser på blomsterne, jfr. indskriften på stenens ramme: »Blomsten visner, når Herrens ånde blæser derpå« (Es. 40,6-7). Under skrifttavlen en fremstilling af Jonas og hvalfisken i oval kartoucheramme flankeret af det afdøde ægtepars våben med deres initialer; til venstre »HNF« over skjoldformet felt kronet af lilje, i feltet solen og to stjerner; til højre »LKD« over due med olieblad, siddende på en blomstrende gren, hvorunder blomsterroset. Stenens udsmykning svarer nøje til nr. 87 og 89 samt † gravsten nr. 35 Ofr. s. 586).

H. N. Friis’ begravelse lå i midtskibets vestligste fag (jfr. gravsten nr. 56 og † gravsten nr. 42). 1646 angives, at graven »med Seer sten aff forne Hans Friis er affdeeket, saa at hand maa der henlegge en huggen steen, naar som helst ...«. Dette må betyde, at der på gravstedet lå en markeringssten, som først udskiftedes 1648, da der betaltes 20 rdl. for tilladelse til at lægge stenen. Den lå på sin plads muligvis helt frem til 1842 (Frost, s. 109); 1855 var den flyttet til ydre, nordre sideskib mellem 3. og 4. fag. Nu i samme sideskibs 2. fag.

Last change
November 10, 201714:17:44