Christian Christensen Schytte + Else Jørgensdatter

No children
16641687
Birth: 1664 77 55Viborg Købstad, Nørlyng herred, Viborg amt
Death: 1687Hvidbjerg, mors
15871650
Birth: 1587Smorup Præstegaard
Occupation: Praktiserende læge1626Aalborg Købstad, Fleskum herred, Aalborg amt
Death: 1650Viborg Købstad, Nørlyng herred, Viborg amt
16091656
Birth: 1609 44 29Aalborg Købstad, Fleskum herred, Aalborg amt
Death: 1656Aalborg Købstad, Fleskum herred, Aalborg amt

Facts and events

Marriage December 4, 1670

Record ID number
TCGB_F5080

SourceSlægten Schytte på Mors
Text:

Christian Christensen Schytte, født 1641 i Viborg, begr. 18. febr. 1687 i Hvidbjerg Mors. Han blev student 1660 fra Viborg Skole og gift 4. dec. 1670 med Else Jørgensdatter, med hvem han fik Hvidbjerggård. Hun var

  1. gang gift med Jens Pedersen, forvalter på Frøslevgård, der 1666 for et tilgodehavende på 1600 rd. hos Mogens Kaas havde overtaget Hvidbjerggård. I sit første ægteskab havde Else Jørgensdatter datteren Sophie Jensdatter, der blev gift med provst Didrik Schytte i Tødsø, og sønnen Jørgen Jensen Frøslev, forpagter på Ørndrup, begr. 24. marts 1698 i Redsted, 36 år gl., der 12. nov. 1684 i Hvidbjerg blev viet til Ane Kirstine Røring, datter af sognepræst i Sindal Evert Røring (1630—72) og Gertrud Andersdatter (begr. i Hjørring 1718, 96 år gl.). Evert Røring var søn af købmand i Aalborg Peter Røring og Anne Didriksdatter Grubbe, søster til Christian Schyttes moder. - Efter mandens død flyttede Ane Kirstine Røring til Hjørring. I sit korte ægteskab havde hun født 8 børn. Christian Schytte havde 1671 pantsat Hvidbjerggård til Peder Benzon til Havnø, som 1691 af enken fik skøde på gården. Året efter frasagde han sig sædegårdsfrihed af Hvidbjerggård, som derefter regnedes for en bondegård11). I året 1685 købte Christian Schytte af Niels Mogensen Krag til Kaas en lille arvepart i Glomstrup (arv efter jomfru Ellen Krag), og i de næste par år erhvervede han endnu et par små parter. Ved sin død skrives han ”til Glomstrup”. Det var dog først efter hans død, at Else Jørgensdatter ved flere køb fik samlet gårdens ca. 28 td. hartkorn, som hun ved skøde af 11. maj 1693 solgte til ritmester Georg Arnold von Post
Quality of data: secondary evidence
Last change November 6, 201719:37:53