Mads Christensen Schytte + Johanne Jørgensdatter Næstved

No children
16321708
Birth: September 11, 1632 45 23 Aalborg Købstad, Fleskum herred, Aalborg amt
Occupation: Sognepræst i Karby, Hvidbjerg og Redsted sognfrom 1658 to January 17, 1708Karby sogn, Mors Sønder herred, Thisted amt
Death: January 21, 1708
15871650
Birth: 1587Smorup Præstegaard
Occupation: Praktiserende læge1626Aalborg Købstad, Fleskum herred, Aalborg amt
Death: 1650Viborg Købstad, Nørlyng herred, Viborg amt
16091656
Birth: 1609 44 29 Aalborg Købstad, Fleskum herred, Aalborg amt
Death: 1656Aalborg Købstad, Fleskum herred, Aalborg amt
16371672
Birth: November 2, 1637 Karby Præstegaard, Karby sogn, Mors Sønder herred, Thisted amt
Death: May 26, 1672Karby Præstegaard, Karby sogn, Mors Sønder herred, Thisted amt

Facts and events

Marriage
September 11, 1659 Husband: 27 years Wife: 21 years 10 months 9 days
Record ID number
TCGB_F5077
Source citation
Text:

Mads Christensen Schytte, født i Aalborg 11. sept. 1632, død i Karby Præstegård på Mors 17. jan 1708. Han blev student fra Viborg Skole 1650, cand. teol. 1653 var i udlandet 1655-57 og blev 1658 sognepræst for Karby, Hvidbjerg og Redsted, 1672 provst for Sdr. herreds provsti på Mors. Den 11. sept. 1659 blev han i Karby Kirke viet til Johanne Jørgensdatter Næstved, født omkr. 1637 og død 1672, datter af den forrige sognepræst i Karby, Jørgen Nielsen Næstved (d. 1658) og Karen Madsdatter (begr. 28. maj 1679, 80 år gl.). Dette præstepar var meget afholdt af sognefolkene, og så længe hun orkede det, holdt Karen Madsdatter deres børn over dåben, mens hendes egne børn stod faddere. Af disse kender vi fra kirkebogen, foruden Mads Schyttes hustru, datteren Martha Jørgensdatter og sønnerne Hans og Mads Jørgensen samt måske Else Jørgensdatter (gift med Mads Schyttes broder Christian, se nedenfor) og Anders Jørgensen på Ejstrup, hos hvem Mads Schyttes søster Ane boede og døde. Mads Schytte var i Holland, da krigen med Sverige i 1657 brød ud, og det var med nød og næppe, at han nåede hjem gennem de af krigsfolk besatte landsdele. Værre endnu blev det, da han i 1658 var kommet til Karby, hvor præstegården ved nattetid blev udplyndret af brandenburgere, der intet levnede, ikke engang de klæder, præsten og hans husfolk kunne skjule sig i 9).

Da Mads Schytte skulle overtage embedet i Karby, var bønderne bange for ham, og der fortælles, at de råbte ”Lad os ikke få ham med de røde klæder. Han røver os vor salighed fra!” Snart blev han dog lige så yndet som den forrige præst, og han var i sin embedsførelse agtet for sin redelighed, mildhed og hjælpsomhed. Der blev holdt stort hus i Karby Præstegård, der ”lå ved alfarvej” og stod åben for alle. Hr. Mads var også en god familiefader. En tid havde han 2 gifte døtre og 19 børnebørn hos sig. Der skulle noget til for at mætte de mange munde. Men Hr. Mads havde nok orden i sin økonomi, som han havde det i sine embedssager. Han opbyggede præstegården, som han havde overtaget i faldefærdig stand. Med sine præstegårde og lidt privat gods havde han indtægt af ca. 30 td. hartkorn.

Man får vel bedst et indtryk af familiens omgangskreds ved at se på den række af personer, der stod faddere ved børnenes dåb, og her kan i flæng nævnes: Jens Pedersen, forpagter på Frøslevgård, og hustru Else Jørgensdatter (senere gift med Mads Schyttes broder Christian), velb. Valdemar Skram og frue til Ørndrup, velb. Henrik Friis til Damsgård, velb. jomfru Anne Krag til Glomstrup, forpagterne Peder Mathiesen på Ørndrup og Iver Mathiesen på Sindbjerggård, af familie og venner i Aalborg: rådmand Bagge Lauridsen Suur og hustru Jacobe Schytte, fru Cathrine Calow (hvis moder Mette Grubbe var søster til Mads Schyttes moder) og kommerceassessor Christopher de Hemmer. Blandt fadderne var dog også jævne folk fra sognet.

Den 28. marts 1672 skrev Mads Schytte i sin kirkebog: ”Begravet min allerdydigste salige hustru Johanne Jørgensdatter, 35 år”. Og 17. sept. s. å.: ”Begravet Mads Jørgensen af præstegården, 48 år” (hendes broder). Mads Schytte og Johanne Jørgensdatter havde i deres 13-års ægteskab 4 sønner og 4 døtre

Last change
May 7, 202211:48:05