Carsten Olufsen + Ide Clausdatter Grave

4 children
16341715
Birth: January 1634 33 23
Occupation: Borgermester i Ribe Købstadfrom 1687 to 1715Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt
Death: September 5, 1715Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt
1660
Death: 1660Aalborg Købstad, Fleskum herred, Aalborg amt
16431644
Birth: 1643 42 32 Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt
Death: May 22, 1644Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt
Carsten Olufsen
16011659
Birth: 1601Brørup
Occupation: Rådmandfrom September 2, 1650 to 1659Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt
Death: July 20, 1659Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt
Ide Clausdatter Grave
16111676
Birth: 1611
Death: January 27, 1676Ribe Købstad, Ribe herred, Ribe amt

Facts and events

Marriage
yes
Number of children
4
Record ID number
TCGB_F5067
Media object
Carsten Olufsen med familie
Carsten Olufsen med familie
Source citation
Quality of data: secondary evidence
Text:

Ribe S. Katrine Kirke

Gravsten

o. 1659. Carsten Ollufsen, kongelig majestæts tolder og rådmand i Ribe, †20. juli 1659 i sin alders 60. år, og hustru Ide Grave, <†27. jan. 1676> i sin alders <65.> år. Hos dem hviler (børnene) Gunder Carstens Datter, †6. juli 1659 i hendes alders 17. år, og Lene Carstens Datter, †22. maj 1644 i hendes alders 1. år.

Dobbeltgravsten af sort kalksten, 143×287 cm, ligesom det tilhørende epitafium (nr. 2) udført i »Ribeværkstedet«. Gravskrift med reliefversaler i to højovale, bruskværksindrammede skriftfelter, der holdes af tre flankerende engle. Den midterste står på et skriftbånd med reliefversalerne: »S.C.O.«, for Salig Carsten Olufsen, og »S.I.G.«, for Salig Ide Grave, over ægteparrets våben, henholdsvis et træ og et gærde (til venstre) og en blomst. Under de to yderste engle med fordybede versaler »disce pati« (lær at tåle) over timeglas (til venstre) og »disce mori« (lær at dø) over dødningehoved og spade.

Inden Ide Grave blev begravet ved sin 1. mand, havde hun været gift 2. gang med tolderen Mathurin du Pont (jfr. alterstager nr. 2), der med sin 1. og 3. kone er begravet i domkirken (jfr. epitafiet s. 566f.).

Dobbeltgravstenen er indmuret i korets østvæg lige nord for altret, formentlig dens oprindelige placering lige under ægteparrets epitafium (nr. 2).24

Stenen er overmalet med en delvis afskallet, rødbrun farve, formentlig fra 1861.

11

Terpager 1702, s. 128

Text:

Ribe S. Katrine Kirke

Epitafium

o. 1659. Carsten Olufsen, kongelig majestæts tolder og rådmand i Ribe, † ... i sin alders 60. år, og hans hustru Ide Grave, †27. J ... i hendes alders 65. år. De avlede sammen ... sønner og 4 døtre (jfr. gravsten nr. 19).

Epitafiet, der 1983 ligger i kirkens kælder, er udført i sandsten, 360x195 cm, med detaljer i rødlig marmor, maleri på træ.8 Det er. et typisk arbejde fra »Ribeværkstedet«, arkitektonisk opbygget med storstykke, hvis midtfelt flankeres af joniske marmorsøjler, hængestykke og topstykke kronet af en tresidet gavl. Storstykkets sidefelter er udformet som vinger med værkstedets karakteristiske dydefigurer i bruskindfatning, Retfærdighed (til venstre) og Klogskab; under og over søjlerne har postament og frise fremspring med diamantbosse. Hængestykkets skriftfelt flankeres af ægtefællernes reliefhuggede initialer og skjolde, hans: »S.C.O.« over skjold med træ og gærde (til venstre), hendes: »S.I.G.« over skjold med blomst; nederst et englehoved. På storstykkets gesims hviler Troen (til venstre) og Håbet, flankerende topstykkets korsfæstelse i hammerformet felt med bruskindramning (fig. 87a-b); i gavlen englehoved. Svage rester af partiel staffering, indskrifter med gyldne versaler på sort bund, gravskriften i hængestykket. I postamentfeitet: »Huad heller wi leffuer eller wi døer ... Rom 14 vers 8«. I frisen: »Salige ere de Døde som døer i Herren Apoc 14« (Åb. 14,13), under Korsfæstelsen i topfeltet: »Wed dine Saar wi Liffuet faar«.

Maleriet (fig. 85), olie på træ, 85×70 cm, må være udført af samme maler som billedet på Hans Wandels epitaf i domkirken (s. 564 nr. 14, og fig. 397). Det viser ægteparret stående mellem de overlevende børn, en søn og to døtre; foran dem står to små afdøde piger i hvide gevandter og med blomster og palmegrene i hænderne; på et bord ligger et svøbelsesbarn med pude under hovedet. Carsten Olufsen, der bærer et par brune handsker i den ene hånd, har lyst halvlangt hår, over- og hageskæg, og er iført en mørk dragt med stor hvid nedfaldskrave. Sønnen, der er tilsvarende klædt, bærer ligesom moderen en salmebog. Ide Grave, der som sine døtre bærer sort kjole med hvidt forklæde, har stærkt indskrånende (kriget) hue og hvid, opstående krave. Den ene datter bærer samme hovedtøj, mens den anden er vist barhovedet med håret samlet i en perlekrans. Baggrunden fremtræder nu næsten helt mørk og udvisket, men ved siderne anes søjler og arkitektur. Epitafiets gamle plads var nordligst på korets østvæg, lige over parrets gravsten (Galthen 1792, s. 153). Efter at det i en årrække havde været skrøbeligt og revnet flere steder, med fare for nedstyrtning, blev det 1890 nedtaget på kirkesynets foranledning, og delene hensat i kirkens materialrum.9 Efter restaureringen 1918-32, da stykkerne blev henlagt i kælderen, og maleriet opsat i præsteværelset, har der til stadighed været planer om epitafiets genopsætning.
Som en forberedelse hertil er epitafiedelene 1983 blevet samlet på en træreol i kælderen og maleriet sendt til konservering.

Last change
November 10, 201711:51:08