Peder Jensen Toft + Inger Jacobsdatter Friis

2 children
1675
Birth: about 1675 35 25 Holmegaard, Vester Thorup sogn Vester Hanherred, Thisted amt
Occupation: GaardmandThorup Holme, Vester Torup sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
1737
Death: January 4, 1737Holmegaard, Vester Thorup sogn Vester Hanherred, Thisted amt
1640
Birth: 1640 50 Toftegaarden, Klim sogn; Vester Hanherred, Thisted amt
Property: from 1715Holmegaard, Vester Thorup sogn Vester Hanherred, Thisted amt
Occupation: Skudehandlerfrom 1675 to 1715Holmegaard, Vester Thorup sogn Vester Hanherred, Thisted amt
15901647
Birth: about 1590Klim sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
Occupation: Fæstegaardmandfrom 1625 to 1647Toftegaarden, Klim sogn; Vester Hanherred, Thisted amt
Death: 1647Klim sogn, Vester Hanherred, Thisted amt

Facts and events

Marriage
yes
Number of children
2
Record ID number
TCGB_F4421
Source citation
Quality of data: secondary evidence
Text:

Citat:

<i>Peder Jensen, </i>f. 164*, d. 1715-20. Boede 1668 og 1672 paa Gaarden Toften i Klim, efter hvilken han tog Navnet <i>Toft </i>til Adskillelse fra en samtidig Peder Jensen i Klim. Han flyttede derefter til Torup Holme i V. Torup Sogn, hvor han drev Skudehandel fra Torup Strand, og 13. og 20. Juli 1695 havde han Proces med Niels Poulsen i Torup Holme angaaende Varer paa Skib fra Norge18). 1692 solgte han en Del Bøndergods i Vesløs [207] Sogn19). 1700 købte han af sin Hustrus Stiffader Just Jakobsen Wolf20) paa Molland ved Grimstad Gaarden i Torup Holme, men overdrog den dog atter s. A. til Just Wolf21), hvorefter han 1715 paany fik Skøde paa den af sin Hustrus Søstermand, Raadmand i Kristiansand Jens Christensen Rodsted, gift med Helvig Friis 22). 1704 pantsatte Jørgen Pallesen paa Skarregaard i Sejerslev Sogn paa Mors for 300 Rdl. til ham en Bondegaard i Torup Holme 23), hvilken Peder Toft ejede 171024). Han blev gift antagelig o. 1675 (før 1682) med <i>Inger Jakobsdtr. Friis, </i>f. 165*, d. efter 1708, Datter af Adelsmanden <i>Jakob Henriksen Friis </i>til Molland og <i>Dorte Christensdtr Torup, </i>f. 1631, d. Molland 170825). Dorte Torup var sandsynligvis af Selvejerbondeslægt fra V. Torup Sogn, thi hendes 2. Mand (gift 1661) Just Jakobsen Wolf stod 1682 som Ejer af flere Gaarde her, af hvilke en beboedes af <i>Steen Iversen</i>), gift med <i>Maren Jakobsdtr. Friis.</i>

Last change
May 24, 201718:33:15