Laurids Lauridsen + Karen Jensdatter

7 children
15841662
Birth: about 1584
Death: January 1662
Occupation: FæstegaardmandStadegaard, Serritslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
1629
Occupation: Residerende Kapellan i Hellevad, Hellum og Ørum sogne1602
Death: 1629
1621
Property: 1614Vester Hebelstrup, Hallund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Occupation: Kapellan i Øster Brønderslev og sognefrom 1584 to 1599
Death: about 1621Øster Brønderslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
1645
Property: from 1621Vester Hebelstrup, Hallund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Death: 1645Hellevad Præstegaard, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
1615
Property: Vester Hebelstrup, Hallund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Occupation: Forpagterfrom 1594 to 1606Kølskegaard, Halling sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Death: 1615Burholt hovedgaard, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt

Facts and events

Marriage
yes
Number of children
7
Record ID number
TCGB_F4271
Source citation
Quality of data: secondary evidence
Text:

Hr. Laurids og Karen Jensdatter havde 7 Børn, nemlig:

  1. Lisbet Laursdatter , gil'l med Anders Mortensen Kjærulf i Nejsum (se C. Klitgaard: Kjærulfskc Studier
    S. 22 og 307 ff.),

  2. N. N. Laursdatter, gifl med Jens Nielsen i Lyngdrup i Horsens S.

  3. N. N. Laursdatter, gift med Oluf Eriksen i Kraghedegaard, Ørun S.

  4. Anne Laursdatter, gift med Morlen Nielsen Kjærul! ii N. Ravnstrup i Ørum S.

  5. Maren Laursdatter, gift med Hr. Christen Gertsen Kohberup, Præst i Hellevad-Ørurn.

li. Olur La u rid s e n , Fæster af Stadegunrd i Serreslev
Sogn, døde rør 1G32, skænkede 1626 Prædikestol
til sin Sognekirke. Gin med Anne Au d e rstl
alt c r, Dall er af Anders Andersen i V. Brønderslev
og Sønnedatter ,11' Anders Skriver i Hals
Fogcdgaard, d. J 589, og Anne Andcesdaucr Kjær-

ulf. Oluf Laursen havde 5 Børn, nemlig Jens Olnfsen
i Ø. Aa i Serreslev, Laust Olufsen i Stadegaard;
Maren Olufsdatter, gift med Hr. Peder Chrislunsen,
Præst i Hubjerg-Maarup , Anne Olufsdatter,
11irt med Hr. Daniel Jensen, Knpeltan i Vraa, og
Karen Olufsdatter (Jerslev H. Tgb. 8. Novbr. Hi:l2
og l 6. Marts 1648).
Efter Oluf Lauridsens Død ægtede Anne Andersdatter
(før 1632) Søren Rasmussen i Stadegaard,
en af Jerslev Herreds Storbønder i første Halvdel
af 17. Aarh. Hun døde før 16. Marts 1648.
7. Laurids Lau r i d s c n , blev 1602 residerende Kapellan
i Hellevad, Hellum qg Ørum og efter Fade·
rens Død 1621 Præst i Ø. 13rønderslcv-llallund, i
hvilket Kald han døde som Provst 1629 - •i Pcstens
Tide. (Jydske Eft. 1769 S. 370). Han var gift
med Birte (Birgitte) Andersdatter, Søster Lil hans
ovennævnte Broders Hustru. og hun ægtede anden
Gang hans Eftermand i Kaldet. Hr. Laurids havde
4 Børn, nemlig Laurids, der 1650 studerede i Kbh.,
J o h n n n e , der Hi40 var gift med Hr. Peder Andersen
Randers i Ø. Brønderslev, og Karen, der 1()50
var hjemme, saml 1 Bnrn død 16-10-50. (Jerslev
H. Tgb. 7. :\laj 1040 og 19. Septbr. 1650.

Last change
September 22, 201821:24:10