Laurids Lauridsen + Karen Jensdatter

7 children
15841662
Birth: about 1584
Death: January 1662
Occupation: FæstegaardmandStadegaard, Serritslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
1629
Occupation: Residerende Kapellan i Hellevad, Hellum og Ørum sogne1602
Death: 1629
1621
Property: 1614Vester Hebelstrup, Hallund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Occupation: Kapellan i Øster Brønderslev og sognefrom 1584 to 1599
Death: about 1621Øster Brønderslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
1645
Property: from 1621Vester Hebelstrup, Hallund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Death: 1645Hellevad Præstegaard, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
1615
Property: Vester Hebelstrup, Hallund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Occupation: Forpagterfrom 1594 to 1606Kølskegaard, Halling sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Death: 1615Burholt hovedgaard, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt

Facts and events

Marriage
Yes

Number of children
7

Record ID number
TCGB_F4271

SourceBidrag til Ø. Brønderslev-Hallund Præstehistorie
Text:

Hr. Laurids og Karen Jensdatter havde 7 Børn, nemlig:

  1. Lisbet Laursdatter , gil'l med Anders Mortensen Kjærulf i Nejsum (se C. Klitgaard: Kjærulfskc Studier S. 22 og 307 ff.),

  2. N. N. Laursdatter, gifl med Jens Nielsen i Lyngdrup i Horsens S.

  3. N. N. Laursdatter, gift med Oluf Eriksen i Kraghedegaard, Ørun S.

  4. Anne Laursdatter, gift med Morlen Nielsen Kjærul! ii N. Ravnstrup i Ørum S.

  5. Maren Laursdatter, gift med Hr. Christen Gertsen Kohberup, Præst i Hellevad-Ørurn.

li. Olur La u rid s e n , Fæster af Stadegunrd i Serreslev Sogn, døde rør 1G32, skænkede 1626 Prædikestol til sin Sognekirke. Gin med Anne Au d e rstl alt c r, Dall er af Anders Andersen i V. Brønderslev og Sønnedatter ,11' Anders Skriver i Hals Fogcdgaard, d. J 589, og Anne Andcesdaucr Kjær-

ulf. Oluf Laursen havde 5 Børn, nemlig Jens Olnfsen i Ø. Aa i Serreslev, Laust Olufsen i Stadegaard; Maren Olufsdatter, gift med Hr. Peder Chrislunsen, Præst i Hubjerg-Maarup , Anne Olufsdatter, 11irt med Hr. Daniel Jensen, Knpeltan i Vraa, og Karen Olufsdatter (Jerslev H. Tgb. 8. Novbr. Hi:l2 og l 6. Marts 1648). Efter Oluf Lauridsens Død ægtede Anne Andersdatter (før 1632) Søren Rasmussen i Stadegaard, en af Jerslev Herreds Storbønder i første Halvdel af 17. Aarh. Hun døde før 16. Marts 1648. 7. Laurids Lau r i d s c n , blev 1602 residerende Kapellan i Hellevad, Hellum qg Ørum og efter Fade· rens Død 1621 Præst i Ø. 13rønderslcv-llallund, i hvilket Kald han døde som Provst 1629 - •i Pcstens Tide. (Jydske Eft. 1769 S. 370). Han var gift med Birte (Birgitte) Andersdatter, Søster Lil hans ovennævnte Broders Hustru. og hun ægtede anden Gang hans Eftermand i Kaldet. Hr. Laurids havde 4 Børn, nemlig Laurids, der 1650 studerede i Kbh., J o h n n n e , der Hi40 var gift med Hr. Peder Andersen Randers i Ø. Brønderslev, og Karen, der 1()50 var hjemme, saml 1 Bnrn død 16-10-50. (Jerslev H. Tgb. 7. :\laj 1040 og 19. Septbr. 1650.

Quality of data: secondary evidence
Last change September 22, 201821:24:10