Oluf Christensen Krogh + Margrethe Olufsdatter

1692
Property: Delpart i Vindmølle på Kølbygaards grundfrom 1674 to 1688Hjardemål sogn
Occupation: Skudehandler1665
Death: after 1692
16401694
Birth: estimated 1640 30 30Baadsgaard, Handsted sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
Death: after 1694
16101697
Birth: about 1610 30
Occupation: Ransnævning ved Hillerslev Ting1673
Death: June 1697Handsted sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
16101652
Birth: estimated 1610
Death: before 1652Boesgaard, Hansted sogn, Hillerslev herred, Thisted amt

Facts and events

Marriage 1670
Number of children
1

Record ID number
TCGB_F4212

SourceEkstrakt: Justitsprotokol for Hillerslev og Hundborg herreder 1690-1699
Text:

6. dec 1692

Niels Andersen af Nors på hr. Anders Nielsen Lyngbys vegne lod læse et skøde og gavebrev af 6/10 1692 fra Olle Krog i Vigsø til Vigsø kirke på en gård i Hundstrup, som skylder 3 td. landgilde og beboes af Jesper Christensen. Gården, som ejes af Olle Krog, overdrages ved hans og hans hustrus død til kirken.

Text:

Justitsprotokol for Hillerslev Herred

  1. Juni

Ridefogeden på Nørtorp har stævnet Margrete Ollufsdatter, Olle Krogs i Vigsø, med lavværge for ærerørige skældsord og ulykkestilsigelse mod Peder Sørensen i Rær. Henrik Christensen og Christen Laursen, begge af Bjerre i Rær sogn, aflægger skudsmål for Olle Krog,der er syg og sengeliggende og ikke kan møde i retten. Sagen opsat 8 dage. (30/6)

  1. Juni

(23/6) I sagen mod Margrete Ollesdatter i Vigsø vidnede Peder Pedersen af Kåse, at Margrete havde sagt om Peder Sørensen, at han var en skælm, og at hun ville bede aften og morgen, at han ville få en skælms løn og en ulykke. Årsagen var, at Peder Sørensen på amtsstuen havde sagt, „at kunne han give 10 mk. kunne Olle Krog give 100 mk.“. Vidnet indrømmede, at han og Peder Sørensen var søskendebørn. Peder Pedersens broder Niels Pedersen i Kåse Mølle havde ikke været inde i Olle Krogs stue og vidste derfor ikke noget at vidne. Peder Jensen Votborg havde hørt Margrete Krog sige til Jens Rodsted, at Peder Sørensens kone Kirsten Pedersdatter havde beskyldt Margrete for at fortrolde eller forhekse hende. Christen Michelsen og Christen Christensen i Rær vidnede for Kirsten Pedersdatter, at hun lå på sin sygeseng. Tingsvidne. (Se næste indførsel). (Samme sag) Niels Christensen i Ll. Hillerslev som tilforordnet fuldmægtig for Olle Krogs. Jens Rodsted, Christen Enevoldsen i Rær og Anders Ollesen i Hestkjær vidner, at Peder Sørensen udtalte på amtsstuen - som ovenfor refereret - om Olle Krogs økonomiske formåen. Peder Sørensen mener, at det han sagde var rigtigt med den næring og brug, som Krog havde med sejlads samt øl- og brændevinssalg i hans hus. (Se næste indførsel).

(Samme sag) Peder Sørensens hustru er stævnet for „skælderi (og brud på) huse og gårdfred“. Peder Jensen og Jens Jensen i Brund vidnede, at de sammen med Rodsted havde hørt kvinderne skændes i Olle Krogs stue og køkken, og Rodsted havde kaldt det „tøsetøj“. Rodsted kunne ikke huske, hvilke ord der faldt. Tingsvidne. (14/7)

  1. Juli

(30/6) Striden mellem Peder Sørensen og hustru i Rær og Olle Krogs hustru i Vigsø er forligt.

Quality of data: secondary evidence
Last change October 16, 201818:35:05