Niels Lauritsen Hesseldal + Maren Nielsdatter

7 children
16551655
Birth: 1655 Hesseldal, Vigsø sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
Death: 1655Hesseldal, Vigsø sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
16571657
Birth: 1657 Hesseldal, Vigsø sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
Death: 1657Hesseldal, Vigsø sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
16571699
Birth: 1657 Hesseldal, Vigsø sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
Death: 1699Tandrup, Vester Vandet sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
16571724
Birth: 1657 Hesseldal, Vigsø sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
Death: 1724Tved sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
16591733
Birth: 1659
Death: 1733Tved sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
16621719
Birth: 1662 Vigsø sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
Death: 1719Kær, Tved sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
1666
Death: 1666Hesseldal, Vigsø sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
1673
Birth: Søborg, Vigsø sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
Occupation: Fæstegaardmandbefore 1657Hesseldal, Vigsø sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
Death: 1673Hesseldal, Vigsø sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
15801646
Birth: estimated 1580
Occupation: Selvejer og møller.from 1605 to 1646Søborg, Vigsø sogn, Hillerslev herred, Thisted amt
Death: after 1646Søborg, Vigsø sogn, Hillerslev herred, Thisted amt

Facts and events

Marriage
yes
Number of children
7
Record ID number
TCGB_F4206
Source citation
Quality of data: secondary evidence
Text:

Hillerslev Herred Tingbog

17. Februar 1674

Otte Ottesen i Krerup pa sin principals vegne pa den ene side, og sal. Niels Lauritsen i Hesseldal hans b0rns formyndere pa den anden side m0des, og Otte Ottesen fremlregger registrering og vurdering i sal. Niels Lauritsens bo af 17/12 sidst og af 10. januar. Enken er Maren Christensdatter. B0rnene (af 1. regteskab) Niels Nielsen, Laurits Nielsen, Maren og Karen Nielsd0tre. Deres formyndere er mandens br0dre, Feder Lauritsen i Langgard, Mourits Lauritsen i Tveds sogn, (Christen Lauritsen i Febbersted og Jens Lauritsen i Hindig J. I boet findes bl.a. i herbergshuset »og andetsteds« 2 srekke bygmel. 1 stor t0nde med 2 td. rugmel. 2 halvt0nder tjrere, 16 td. kul, 2 td. aske. Pa loftet 17 egebord, 7 egetrreer og mere t0mmer (Norgeshandel). Boets formue 338 daler 3 mk. 6 sk. (3/3).

---000---

Laurits Pedersen Morsing af Thisted pa sin myndling Oluf Pedersen, sal. borgmester Feder Justesens s0n af Thisted, hans vegne, tiltaler Maren Christensdatter, sal. Niels Lauritsens enke i Hesseldal, for en arvelod efter hans moder, nemlig herligheden til Hesseldal.

Dom: Hun skal betale.

**3. Marts 1674 **

(17/2). Otte Ottesen i Kjrerup har Iadet strevne Feder Lauritsen•i Langgard og
hans br0dre, formyndere for Niels Lauritsen i Hesseldal hans b0rn til
vidnespah0r og fremlregger et skriftligt vidne fra Anders Eriksen i Kjelstrup
om, at han var nrervrerende i boet den 9. januar, og da h0rte han, at Otte Ottesen
og b0rnenes formyndere blev enige om, at b0rnene skulle have deres m0drene
arv ud af boet, nemlig 240 sletdaler og derforuden den sal. mands igangsklreder.
Han h0rte ogsa, at Christen H0y (fungerende herredsfoged) begrerede, at de
heste, som matte tilfalde arvingerne, matte blive i boet til st. Peders dag, da
formynderne skulle lade dem afhente.
Jens Christensen i Vigs0 og Maren Christensdatter vidnede, at samme nat, 10/1,
sa de, at b0rnenes lodsedler blev skrevet, og hver af forn. fik sin, som de
leverede til skriveren, at han kunne lrese det for dem, hvad ogsa skete. Dermed
var de tilfr~ds og begrerede genpart af registreringen, og nogle af formynderne
klippede deres mrerke pa de kreaturer, som deres myndlinge skulle have. De
vidner ogsa, at Skriveren, Christen Madsen, begrerede det tin, som var vurderet
til10'Y.! mark og andet, ialt vurderet til 3 rdl., ogden 28/12 havde han faet 1 rdl.,
som han sagde han skulle have for at skrive registeret frerdigt. Maren
Christensdatter vidner, at Feder Lauritsen i Langgard begrerede af hende, at
hun ville give de to piger to s0lvskeer, som han vidste, hans broder havde givet
hende i frestensgave, hvad hun ogsa efterkom. Maren Christensdatter vidner, at
de 17 Ires vinterrug, som Niels Nielsen havde faet udlagt, havde han omgaedes
med efter hans egen vilje. Nogle gange havde Maren Christensdatter begreret
noget deraf til husbehov, men han svarede nej. Hun vidnede ogsa, at der var to
duge i boet, en drejlsdug og en lrerredsdug og et handklrede, men det havde de to
piger delt mel! em sig. (Sagen fortsretter).

Otte Ottesen i Krerup tilbyder sal. Niels Hesseldals b0rns formyndere, Feder
Lauritsen i Langgard, Mourits Lauritsen i Tveds sogn, Christen S0borg i
Febbersted og Jens S0e i Binding de arvelodder, som er tilfaldet deres
myndlinge, at de vii skaffe enken af med det. Feder Lauritsen svarer, at de
andre ikke er til stede, men pa torsdag ville han og herredsfogeden m0de pa
Hesseldal og g0re b0rnene udlreg

23 Juni 1674

Otte Ottesen af Krerup krrever, at sal. Niels Hesseldals b0rns formyndere skal
give afkald pa deres vegne.
Opsat en maned. (Sagen fortsretter).
Peder Lauritsen i Langgard pa sine egne og sine br0dres vegne har ved S0ren
Pedersen og Oluf Pedersen, begge i Langgard, ladet strevne Maren
Christensdatter, sal. Niels Lauritsens enke i Hesseldal og fremlregger et
tingsvidne af 7/6 1664 her af tinge, hvori Niels Lauritsen lover at give sine to
d0tre bryllupskost til 12 par herskab. De forlanger nu, at Maren Christensdatter
skal betale, hvad sadan bryUupskost vii bel0be sig til efter dannemrends
udsagn.

Otte Ottesen af Krerup svarer hertil, at herredsfogeden havde gjort Niels
Hesseldals b0rn fyldest for deres m0drene arv ved registreringen, sa de ikke
kunne krreve mere.
Sagen opsat 1 maned.

18. August 1674

(23/6). Otte Ottesen af Krerup pa sal. Niels Hesseldals. enke Maren Christensdatter hendes vegne begrerer, at Niels Lauritsen Hesseldals b0rns formyndere vi! give hende kvittering for deres arv.
Hertil svarer Peder Lauritsen i Langgard pa deres vegne, at de tilbyder at give kvittering undtagen for de to pigers bryllupskost, hvorfor de ikke har faet udlreg.
Dam: De skal give kvittering til enken for alt, hvad de har faet.

---000---

(23/6). Peder Lauritsen i Langgard pa egne og brlildres vegne irettelregger en opsrettelse af 23/6 og har Iadet strevne Maren Christensdatter i Hesseldal, Niels Hesseldals hustru, og krrever efter skiftebrevet 7/6 1664, at hun skal give Niels Hesseldals to d0tre bryllupskost. Otte Ottesen af Krerup svarer, at b0rnene har faet udlreg for deres m0drene arv ved herredsfogeden, og krrever nu igen, at formynderne kvitterer.
Dam: Maren Christensdatter frifindes. (1/9).

1.september 1674

(18/8). Otte Ottesen af Kmrup pa Maren Christensdatter, sal. Niels Lauritsens i
Hesseldal, hendes vegne lover at give hendes stedd0tre, Karen og Maren eller
deres formyndere seks rigsdaler, hvorefter formynderne giver afkald til Maren
Christensdatter for stedb0rnenes m0drene arv.

16. Februar 1675

Peder Laursen i Langgard og Moritz Laursen i Tveds sogn tiltaler folk, hvis greld til sal. Niels Hesseldal er udlagt til hans bern.
Dom: De skal be tale.

Last change
November 5, 201821:18:25