Thomas Olufsen + Mette Andersdatter

7 children
1754
Birth: February 1754 42 22 Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
1755
Birth: December 1755 43 23 Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
1757
Birth: October 1757 45 25 Gunderup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
1760
Birth: May 1760 48 28 Gunderup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Occupation: Soldatto 1781
1763
Birth: March 1763 51 31 Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
1764
Birth: May 1764 52 32 Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
1768
Birth: about 1768 56 36 Gunderup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
17121770
Birth: about 1712 39 26
Occupation: Fæstegaardmandfrom March 22, 1749 to 1769Bundgaard, Gunderup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Death: April 1770Rakkeby sogn, Børglum herred, Hjørring amt
16731736
Birth: about 1673
Occupation: Fæstegaardmandfrom November 3, 1711Bundgaard, Gunderup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Death: November 1736Gunderup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
16861748
Birth: about 1686 Jelstrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt
Occupation: Fæstegaardkvindefrom 1738 to 1749Gunderup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Death: December 31, 1748Gunderup, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt
1732
Birth: January 1732 27 Rakkeby sogn, Børglum herred, Hjørring amt

Facts and events

Engagement
Quality of data: primary evidence
Text:

Rakkeby 1752

Den 9 August:
Trolovet Thomas Olufsen i Gunderup og Mette Andersdatter i Holmen

Forlovere
Søren Holm i Gulager og Peder Andersen i Gunderup.

............ 15 October

Marriage
Number of children
7
Record ID number
TCGB_F2895
Note

Børnenes faddere

Hans Søskende

 • Karen Olufsdatter
 • Maren Olufsdatter, Brønderup

Hendes Søskende

 • Birthe Andersdatter, Rakkebjerg

Øvrige

 • Anders Nielsen

 • Christen Sørensen

 • Jens Pedersen

 • Anne Andersdatter, Rakkeby

 • Peder Andersen Gunderup

 • Kirsten Poulsdatter

 • Jens Christensen

 • Johanne Sørensdatter

 • Johanne Poulsdatter

 • Gaardmand i Gunderup Jens Laursen, gift med Anne Cathrine Castensdatter

 • Gaardmand i Gunderup Christen Jensen, gift med Else Pedersdatter

 • Gaardmand i Gunderup Niels Sørensen, gift med Kirsten Lauridsdatter

 • Gaardmand i Gunderup Peder Olufsen, gift med Maren Nielsdatter

 • Gaardmand i Gunderup Enevold Andersen, gift med Johanne Erichsdatter

 • Gaardmand i Gunderup Jens Mortensen og hustru Kirsten Laursdatter

 • Gaardmand i Aabenterp Jørgen Laursen og hustru Maren Hansdatter

Source citation
Quality of data: secondary evidence
Text:

Citat:

Ole Thomsen var gift med Maren Nielsdatter Tecker, død 1749, en Degnedatter fra Jelstrup.

Af deres 5 Børn - 2 Sønner og 3 Døtre -<i> blev </i>Thomas OIesen Fæster af Bundgaard efter Moderens Død. Han var født o. 1712 og døde i Rakkeby i April 1770 efter at have forladt Bundgaard. Han kunde nemlig ikke begaa sig i økonomisk
Henseende, og 1769 lod Godsadministratoren ved Vrejlev Kloster, Erik Hansen Wilsbech til Sejlstrup, ham sætte fra Fæstet. Herover følte han sig brøstholden, da det kgl. Brev af 16. April 1537 tilsagde Herredsfoged Anders Madsens Arvinger at besidde Bundgaard (Østergaard) til evig Tid, og· 13. Oktbr. 1769 overleveredes dette Brev til Kongen med Klage over Wilsbech, medens en Afskrift af Brevet beholdtes af Thomas Olesen.

Han døde nogle Maaneder senere, men hans Enke Mette Andersdatter, en Skoleholderdatter fra Rakkeby, som han havde
ægtet 17 52, fortsatte Klagemaalet og fik 10. Aug. 1770 beneficium paupertatis i Retssag mod Wilsbech, men
fik utvivlsomt intet Udbytte heraf.I) 1772 fæstede hun et Hus med 7 Skp. Hk. i Grønnerup i Vrejlev Sogn
under Vrejlev Klosters Gods og flyttede hertil med sine Børn Ole, Anders, Karen og Maren.

Last change
May 6, 201723:10:57