Anders Jensen + Karen Christensdatter

1678
Occupation: KøbmandMariager købstad, Onsild herred, Randers amt
Death: October 25, 1678

Facts and events

Number of children
1

_MARRIED
No

Record ID number
TCGB_F2664

SourceEn gade i Mariager
Citation details:

Torvet: Hamborggaarden - http://kaaloe.dk/pages/19_ham.htm

Text:

Desværre er vi endnu ikke i stand til at følge stedets historie så langt tilbage i tiden. Indtil 1699 beboedes og ejedes den store gård af Niels Pedersen Edenberg, men dette år byttede han ejendom med købmand og skipper Jens Andersen Mariager, således han herefter kom til at bo i den ejendom, hvor der i dag er pizzaria. Jens Andersen Mariager er født o. 1668. Han siges at være frugten af en illegitim forbindelse mellem den tid1igere nævnte rådmand Anders Jensen (se ”Postgarden”) og Karen Christensdatter, som ellers var gift med skoleholderen Folmer Ga1t. Tilsyneladende har denne romance ikke generet Anders Jensens lovforme1ige hustru, Mette Bloch, synderligt, thi da Jens Andersen Mariager senere i ægteskabet med Kirsten Jensdatter Brask fra Svenstrup Hovgard får børn, optræder hans halvbrødre alle som faddere! Skønt Jens Andersen Mariager fik en særdeles god start, idet hans arvepart efter faderen i 1688 androg omtrent 1.000 rd1. samtidig med, at hans hustru bragte en betragtelig medgift ind i ægteskabet, gik det ham efterhånden dårligt som så mange andre i Mariager på den tid. Et par slemme ulykker sku1le få alvorlige konsekvenser for ham. I 1709 blev hans galiot ”Marie Christine” kapret nord for Holland, og kort efter gik hans største fartøj ”Flyvende Fisk” i en storm på grund ved Hornbæk og blev slået til vrag. 1725 måtte Jens Andersen give op, og hans gård blev da ved auktion solgt til byskriveren Matz Christensen Bugge. Det kan derfor ikke undre, at der ved hans død i 1731 intet var at arve efter ham. Hans hustru, der var "et ynkværdigt sygt Menneske", måtte da tage ophold i Svenstrup, formodentlig underholdt af halvbroderen Jens Brask på Kjellerup.

Quality of data: secondary evidence
Last change August 18, 201521:33:07