Jens Andersen Mariager + Kirsten Jensdatter Brask

No children
1678
Occupation: KøbmandMariager købstad, Onsild herred, Randers amt
Death: October 25, 1678
16181684
Birth: 1618Kousted Præstegaard, Kousted, Randers
Occupation: ForpagterSvenstrup Hougaard
Death: December 21, 1684Svenstrup Hougaard

Facts and events

Marriage 1708

Record ID number
TCGB_F2662

SourceEn gade i Mariager
Citation details:

Hamborggaarden - http://kaaloe.dk/pages/19_ham.htm

Text:

På sydsiden af Torvet med længer hen ad Kirkegade og op ad Fuglsangsgade lå tidligere den gård, som måske var byens største. Hvad dens oprinde1ige navn har været, ved vi ikke, men lad os her kalde den ”Hamborggården”, som den benævntes i slutningen af 1700-tallet efter ejerne. Ikke alene har gården rimeligvis været den største, men der kan heller ikke herske nogen tvivl om, at der på dette sted, beliggende lidt højere end Torvet, har været en betydelig gård helt tilbage fra klostertiden. Man må formode, at man her står over for et af de steder, hvor adelen lod opføre gårde til eget brug, når de havde ærinder i Mariager. Desværre er vi endnu ikke i stand til at følge stedets historie så langt tilbage i tiden. Indtil 1699 beboedes og ejedes den store gård af Niels Pedersen Edenberg, men dette år byttede han ejendom med købmand og skipper Jens Andersen Mariager, således han herefter kom til at bo i den ejendom, hvor der i dag er pizzaria. Jens Andersen Mariager er født o. 1668. Han siges at være frugten af en illegitim forbindelse mellem den tid1igere nævnte rådmand Anders Jensen (se ”Postgarden”) og Karen Christensdatter, som ellers var gift med skoleholderen Folmer Ga1t. Tilsyneladende har denne romance ikke generet Anders Jensens lovforme1ige hustru, Mette Bloch, synderligt, thi da Jens Andersen Mariager senere i ægteskabet med Kirsten Jensdatter Brask fra Svenstrup Hovgard får børn, optræder hans halvbrødre alle som faddere! Skønt Jens Andersen Mariager fik en særdeles god start, idet hans arvepart efter faderen i 1688 androg omtrent 1.000 rd1. samtidig med, at hans hustru bragte en betragtelig medgift ind i ægteskabet, gik det ham efterhånden dårligt som så mange andre i Mariager på den tid. Et par slemme ulykker sku1le få alvorlige konsekvenser for ham. I 1709 blev hans galiot ”Marie Christine” kapret nord for Holland, og kort efter gik hans største fartøj ”Flyvende Fisk” i en storm på grund ved Hornbæk og blev slået til vrag. 1725 måtte Jens Andersen give op, og hans gård blev da ved auktion solgt til byskriveren Matz Christensen Bugge. Det kan derfor ikke undre, at der ved hans død i 1731 intet var at arve efter ham. Hans hustru, der var "et ynkværdigt sygt Menneske", måtte da tage ophold i Svenstrup, formodentlig underholdt af halvbroderen Jens Brask på Kjellerup.

Quality of data: secondary evidence
Last change August 18, 201523:00:14