Jesper Jespersen + Johanne Kjærulf

No children
16731746
Birth: March 24, 1673Aalborg Købstad, Fleskum herred, Aalborg amt
Occupation: Kacncelliraad1718
Death: February 26, 1746Høgholt, Hørmested sogn, Horns herred, Hjørring amt
16881711
Birth: 1688
Death: March 20, 1711Mariager købstad, Onsild herred, Randers amt

Facts and events

Marriage
October 14, 1708 Husband: 35 years 6 months 21 days
Record ID number
TCGB_F2267
Source citation
Quality of data: secondary evidence
Text:

Indsendt af: Grethe Elten Mortensen - DIS-medlem
Dato: 15/08-09 15:04

Kjærulfske studier oplyser blandt andet følgende ejer af Sejlstrup:

Johanne Kjærulf, døbt Solbjerg 17. Juli 1688, død i Mariager
20. Marts 1771, begr. 10. April i Mariager Kirke.
Gift 14. Okt. 1708 med Jesper Jespersen til Høgholt, f.
Aalborg 24. Marts 1673, død paa Høgholt i Hørmested Sogn
26. Febr. 1746, Søn af Dr. med. Niels Jespersen i Aalborg.
(Jesper Jespersen var Søskendebarn til Johanne Kjærulfs
Moder.) Jespersen, der 21. Oktbr. 1718 blev adlet og
udnævnt til Kancelliraad, senere (1725) til virkelig Justitsraad,
var Assessor i Højesteret og var første Gang gift med
Karen Ejlersdatter Holm af Eskjær, der døde 19. Juli 1707
paa Høgholt. Saavel med hende som med Johanne Kjærulf
fik han Formue, ligesom han ogsaa var fra et ret formuende
Hjem, og han ejede en Gang følgende Godser i Vendsyssel:
Høgholt, Hvidstedgaard, Nibstrup og Sejlstrup, men desuagtet
endte han i Armod,

Last change
May 7, 202211:48:05