Christian Frederik von Reichau + Christine Brønsdorph

1 child
1718
Death: 1718
16861753
Birth: about 1686Tyskland
Occupation: Fænrik1701
Death: September 28, 1753Frederikshald, Norge
1751
Death: 1751Frederiksten, Frederikshald, Norge
16551703
Birth: estimated 1655
Occupation: Renteskriverfrom July 29, 1684 to 1703
Death: 1703
16641714
Birth: 1664 24Odense
Death: 1714

Facts and events

Marriage 1708

Number of children
1

Record ID number
TCGB_F2185

SourceDansk Biografisk Leksikon (1. udgave 1887-1905)
Text:

v. Reichau, Christian Frederik, o.1686-1753, Officer, født «ved Rhinen», tilhørte en oprindelig sachsisk Adelsslægt, der i det 17. Aarhundrede var bosat i det lyneborgske. Han blev 1701 Fændrik i Bataillonen Sjælland i engelsk-nederlandsk Tjeneste, 1705 Sekondlieutenant, deltog 1706 i Slaget ved Ramillies og i Belejringen af Mesnin, blev derefter s. A. Premierlieutenant, deltog 1708 i Slaget ved Oudenarde, blev 1709 Kapitajn i 3. danske gevorbne Infanteriregiment (Mogens Krag), 1713 Kapitajn i Grenaderkorpset, 1719 karakt. Major, 1725 Premiermajor, 1730 Oberst og Chef for sydsjællandske nationale Dragonregiment. Dette blev 1731 reduceret og R. ansat som Overfører i Drabantkorpset (det nye). 1733 kom han til Norge som Chef for 1. oplandske nationale Infanteriregiment; boede, medens han indehavde denne Stilling, paa Hedemarken, hvor han 1743 kjøbte den adelige Sædegaard Aker (i Vang Sogn). R., der imidlertid 1742 var ble ven Generalmajor og 1749 hvid Ridder, udnævntes 1750 til Kommandant paa Frederikssten og solgte da sin Ejendom Aker. 1751 blev han Generallieutenant og døde 28. Sept. 1753 i Frederikshald By, hvor han logerede, medens Kommandantboligen paa Fæstningen blev ombygget. – R. blev 1708 gift med Christine Brønsdorff, Datter af Krigskommissær Matthias Rasmussen B. Hun døde paa Frederikssten 1751.

C. O. Munthe.

Quality of data: secondary evidence
Last change January 12, 201521:19:13