Christian Frederik von Reichau + Christine Brønsdorph

1 child
16861753
Birth: about 1686Tyskland
Occupation: Fænrik1701
Death: September 28, 1753Frederikshald, Norge
1751
Death: 1751Frederiksten, Frederikshald, Norge
16551703
Birth: estimated 1655
Occupation: Renteskriverfrom July 29, 1684 to 1703
Death: 1703
16641714
Birth: 1664 24 Odense
Death: 1714

Facts and events

Marriage
Number of children
1
Record ID number
TCGB_F2185
Source citation
Quality of data: secondary evidence
Text:

v. Reichau, Christian Frederik, o.1686-1753, Officer, født
«ved Rhinen», tilhørte en oprindelig sachsisk Adelsslægt, der i
det 17. Aarhundrede var bosat i det lyneborgske. Han blev 1701
Fændrik i Bataillonen Sjælland i engelsk-nederlandsk Tjeneste, 1705
Sekondlieutenant, deltog 1706 i Slaget ved Ramillies og i Belejringen
af Mesnin, blev derefter s. A. Premierlieutenant, deltog 1708
i Slaget ved Oudenarde, blev 1709 Kapitajn i 3. danske gevorbne
Infanteriregiment (Mogens Krag), 1713 Kapitajn i Grenaderkorpset,
1719 karakt. Major, 1725 Premiermajor, 1730 Oberst og Chef for
sydsjællandske nationale Dragonregiment. Dette blev 1731
reduceret og R. ansat som Overfører i Drabantkorpset (det nye). 1733
kom han til Norge som Chef for 1. oplandske nationale
Infanteriregiment; boede, medens han indehavde denne Stilling, paa
Hedemarken, hvor han 1743 kjøbte den adelige Sædegaard Aker (i Vang
Sogn). R., der imidlertid 1742 var ble ven Generalmajor og 1749
hvid Ridder, udnævntes 1750 til Kommandant paa Frederikssten og
solgte da sin Ejendom Aker. 1751 blev han Generallieutenant og
døde 28. Sept. 1753 i Frederikshald By, hvor han logerede, medens
Kommandantboligen paa Fæstningen blev ombygget. – R. blev
1708 gift med Christine Brønsdorff, Datter af Krigskommissær
Matthias Rasmussen B. Hun døde paa Frederikssten 1751.

C. O. Munthe.

Last change
January 12, 201521:19:13