Rasmus Nielsen + Helvig Madsdatter

10 children
17081798
Birth: about 1708 37 25 Faarevejle by, Faarevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
Occupation: Fæstegaardmandfrom December 4, 1776 to April 26, 1800Stubberup, Fårevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
Death: 1798Stubberup, Fårevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
17101752
Birth: about 1710 39 27 Faarevejle by, Faarevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
Occupation: GaardmandFaarevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
Death: July 1752Veddinge, Faarevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
17131792
Birth: about 1713 42 30
Occupation: Husmand og huggereHøve, Asnæs sogn, Odsherred, Holbæk amt
Death: February 1792Høve, Asnæs sogn, Odsherred, Holbæk amt
17181797
Birth: about 1718 47 35
Death: 1797Stubberup, Fårevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
17191746
Birth: March 1719 48 36 Faarevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
Death: March 4, 1746Grevinge sogn, Odsherred, Holbæk amt
17211791
Birth: about 1721 50 38
Occupation: GaardmandVeddinge, Faarevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
Death: November 13, 1791Veddinge, Faarevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
17231810
Birth: about 1723 52 40
Occupation: Gaardmandfrom April 1, 1768 to December 20, 1808Faarevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
Death: 1810Faarevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
1723
Birth: about 1723 52 40 Faarevejle by, Faarevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
16711772
Birth: 1671
Occupation: Gaardmandfrom 1708 to April 1, 1768Faarevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
Death: February 1772Faarevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
16831745
Birth: 1683 Faarevejle by, Faarevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
Occupation: JordemoderFaarevejle by, Faarevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt
Death: March 17, 1745Faarevejle sogn, Odsherred, Holbæk amt

Facts and events

Marriage
about 1708
Number of children
10
Record ID number
TCGB_F1303
Source citation
Citation details: Kildehøj B022, Pg 247
Quality of data: secondary evidence
Source citation
Quality of data: secondary evidence
Text:

Generation nr. 7

  74.  Rasmus Nielsen, født 1671; død februar 1772 i Fårevejle, Fårevejle Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt.  Han giftede sig med 75. Helvig Madsdatter.  75.  Helvig Madsdatter, født 1683; død 17. marts 1745 i Fårevejle, Fårevejle Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt.

Noter for Rasmus Nielsen:
Af "Slægtsbog for sognefoged Rasmus Nielsen ...." fremgår:
Rasmus Nielsen var gårdmand, sognefoged, kirkeværge og præstens medhjælper, og boede i kirkens ejendomsgård i Fårevejle.
Gården havde tidligere været beboet af degnen Niels Sørensen indtil dennes død ca. 1695, derpå af degnens enke Anne Nielsdatter indtil ca. 1698 og derefter af Rasmus Hansen.
Rasmus Nielsen nævnes første gang i regnskaberne fra året 1709, og har antagelig overtaget gården omkring et år før, idet det var almindeligt, at det første fæsteår var skattefrit.
Det kan derfor være ham, der nævnes i lønningslisten for det mandskab ved Det Odsherredske Compani, Vester Sjællandske Regiment, der var enrouleret 1701, og som i henhold til forordningen af 19. februar 1707, nr. 32, ophørte i høsten 1707. I så fald er Rasmus Nielsen blevet gift og har fået gård, da han kom hjem fra tjenesten.
Gården stod i fortegnelsen som nr. 10, senere som nr. 12 og har nu nr. 12a. Hartkornet angives i matriklen fra 1685 til 6 tdr. 2 skp. 0 fjk. 1/12 alb. og dette gentage si regnskaberne for 1727-1735 m.fl. men i den fæstekontrakt og aftægtskontrakt, der den 7-4-1760 oprettes med sønnen Søren Rasmussen angives 8 tdr. 0 skp. 0 fjk. 0 fjk. 19/30 alb. Tilvæksten stammer antagelig fra den øde gård nr. 12. Af ekstraskatregnskabernen for 1710-1711 fremgår det, at Rasmus Nielsen holdt 1 karl og 1 pige, der fik henholdsvis 3 rdl og 1 rdl 48 sk i løn, det lå i overkanten af hvad, der blev betalt på de andre gårde. I 1727-1728 førtes der forskellige sager om forvaltningen af godset i Odsherred, og samtlige bønder indkaldtes for at tage stilling til de restancer, som de var påførte og der bemærkes da om Rasmus Nielsen: "Hans regnskab passer, ingen restancer!
1736 foretages igen examination med bemærkningen: "Rasmus Nielsens regnskab er rigtigt"
Rasmus Nielsen betred mange offentlige hverv, og var således i 1732 i det udvalg, der skulle bringe vejforholdene i Odsherred i rimelig og brugelig stand og organisere en vejtjeneste til vejenes vedligeholdelse.
På Fårevejle Kirkegård ligger Rasmus Nielsens familiegravsted. Indskriften på stenen lyder:
"HER VNDER HVILER DEN SALLIGE AFDØDE ERLIG OG GVDFRVTIGE DANNE QUINDE HELVIG MASDATTER. VAR FØD I FAAREVEILE BYG AAR 1683 LEFDE OG DØDE DER SAMME STED. DØD AAR 1745 DEN 17 MARTIUS. HINDES ALDE ER 62 AAR. SALLIGE TI DE HVILER VDEN ALD MØE."

Source citation
Source citation
Source citation
Date of entry in original source: December 30, 1989
Last change
July 14, 201821:35:49