Gravers Madsen + Maren Graversdatter

3 children
17511811
Birth: about 1751 43 30 Vust matr nr 23, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
Death: 1811Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
17561757
Birth: November 1756 48 35 Vust matr nr 23, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
Death: 1757Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
17581758
Birth: September 1758 50 37 Vust matr nr 23, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
Death: 1758Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
17081786
Birth: 1708 24 24 Vust matr nr 23, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
Property: from 1774 to 1787Vust matr nr 23, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
Occupation: Fæstegaardmandfrom 1745 to 1786Vust matr nr 23, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
Death: December 1786Vust matr nr 23, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
16841745
Birth: about 1684 64
Occupation: Gaardfæsterfrom 1710 to 1724Vust matr nr 23, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
Death: about 1745Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
16841761
Birth: about 1684 Matr Nr 15, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
Death: March 1761Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
17211758
Birth: about 1721
Death: 1758Vust matr nr 23, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt

Facts and events

Marriage
about 1750
Number of children
3
Record ID number
TCGB_F1250
Source citation
Quality of data: secondary evidence
Source citation
Quality of data: secondary evidence
Text:

Citat:

Omkring 1750 bliver Graves gift med Maren Gravesdatter, måske datter af ovennævnte Graves Poulsen. I dette ægteskab fødes 3 børn, men de to dør som små. Desværre dør også den unge kone i 1758 efter en fødsel, i en alder af 37 år. Nyt skifte afholdes og denne gang er der altså 2 børn, Mads af 2. ægteskab og Anne Marie Gravesdatter af 3. Det viser sig, at Graves er blevet en mand af formue.

Indboet i gården optælles nøje af fuldmægtigen Mads Nøragger fra Kokkedal, assisteret af tvende udmeldte dannemænd, Svend Pedersen fra Vust Sylt og Niels Kiib, en tilflytter, som havde været skudehandler i Thorup.

Som tilsynsværge for børnene fremtræder sognefoged Jens Gravesen. Han er rigtignok fætter til enkemanden, og er en slags ”modpart” i denne sag, men hvad gør man, når byen er så lille og manden har været gift 3 gange. Graves er jo efterhånden beslægtet med alle i Vust sogn.

Registreringen viser et flot og varieret indbo, helt usædvanligt for en lille fæstegård på 2 tdr. hartkorn. Der er borde af eeg og fyhr. Klokværk i fouteral (standur), 9 standkister, hollandske kruuse, flere kåberkiedler, hvoraf den største vurderes til 10 rigsdaler. Tin- og sølvtøj har en opgørelse for sig, hvilket ellers kun ses i præstegårde og store hjem. Vogne og redskaber mangler heller ikke. Der er 5 heste til trækkraft, en af dem dog så gammel som 18 år og takseret til 4 rdl. Der er 15 får og en vædder. Svineholdet yderst begrænset: siger og skriver een gris - hvilket forresten var meget almindeligt: julegris.

Den salig kones klæder er en hel lille modeopvisning og rummes i en egekiste med jernbeslag. Der er silke-, damask- og klædeskjoler, hue med sølvsnor og en med guldsnore. En gul og brun silke damaskes kåbe med sølvhager, en klædestrøye med 13 småe sølvknapper, et rødt serges-skiørt etc. etc. Sidst i rækken et bojlskiørt med fiskebeen udi. Maren Gravesdatter har nok været værd at skue, når hun var i stadsen

Registreringen viser også, at Graves Madsen var ejer af 5 huse i Vust, alle beboede. Desuden havde han penge tilgode. Hans Pedersen i Koldkær står for en panteobligation på 292 rdl. Den unge Niels Sørensen i Vustgården skylder ham 20 rdl. Og noget yderst interessant: en panteobligation fra hans egen nådigherre, hr. Braes til Kokkedal, som skylder sin fæstebonde 200 rdl! Aktiver ialt: 884 rigsdaler.

Ved et skifte skal fæstegården synes, mangler og brøstfældighed skal takseres, så godsejeren har sit på det tørre. Det bliver altså et passiv, ofte et så stort passiv, at det kan tage alle midlerne, så der intet bliver at arve. Den ældste søn, som ofte skulle overtage gården var interesseret i denne ordning, så ikke alle boets midler gik til hans medarvinger.

Takseringen af Graves Madsens gård beretter, at stuehuset, som er på 14 fag (henved 25 meter) behøver tække samt udskuds-tømmer på begge sider samt fodstøkker, som ere forrådnede, ialt 50 rdl.

Østerhuset, som er 11 fag, skal repareres for 35 rdl., og selvom laden er i god stand, skal den repareres for 10 rdl., og dermed er vi oppe på 95 rdl.

Besætningen skal også suppleres. De 5 nævnte heste regnes ikke for meget nu, de bør erstattes med 2 gode bæster ”til reyser o. lign.” samt to ditto ringere, ialt 44 rdl. Vogne af 8 rdl. behøves der 2 af. Det ser ud til at Graves har ydet hoveri i form af ”ægttjeneste”, siden der stilles så store krav til hans rejseudstyr.

Med et par mindre poster bliver udgiælden 284 rdl., men der er dog stadig 600 rdl. til deling mellem arvingerne, faderen forlods halvdelen, dernæst en broderlod til Mads på 200 rdl., til Anne Marie 100 rdl., en søsterlod. Han forpligter sig desuden til at give dem sømmelig klæde og føde og ”en education efter hans stand og vilkår, som han kan forsvare for Gud og mennesker”. ”Af kierlighed til hans datter” vil Graves gøre hendes brøllop samt give hende en god seng, hvis hans evner og omstændigheder blev dertil på den tiid og hun ellers i tiden ville føre et skikkeligt levned og være ham lydig. Det ser ud til, at hun skikkede sig vel. I 1769 blev hun gift med Chr. Larsen Møller på Vust Sylt, og Graves var forlover for hende. At han samtidig var svoger til hendes brudgom, er en historie for sig.

Graves er nu enkemand for tredie gang. Vi skriver november 1758 og han er 49 år.

Last change
April 4, 201721:42:11