Gravers Madsen + Anne Pedersdatter

1 child
1746
Birth: 1746 38
Occupation: Husmand og MøllerVust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
17081786
Birth: 1708 24 24 Vust matr nr 23, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
Property: from 1774 to 1787Vust matr nr 23, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
Occupation: Fæstegaardmandfrom 1745 to 1786Vust matr nr 23, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
Death: December 1786Vust matr nr 23, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
16841745
Birth: about 1684 64
Occupation: Gaardfæsterfrom 1710 to 1724Vust matr nr 23, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
Death: about 1745Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
16841761
Birth: about 1684 Matr Nr 15, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
Death: March 1761Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt
1747
Death: September 1747Vust matr nr 23, Vust sogn, Vester Hanherred, Thisted amt

Facts and events

Engagement
Marriage
Number of children
1
Record ID number
TCGB_F1248
Source citation
Quality of data: secondary evidence
Text:

Citat:

Graves Madsen er også blevet gift. I kirkebogen for Lild sogn står der 1745: ”At Graves Madsen fra Vust og Anne Pedersdatter fra Lund ey ere hinanden så nært beslægtede eller besvogrede, at det deres ægteskab kan hindre, ey heller er noget andet, såsom skifte efter hans salig hustru, ægteskabsløfte eller deslige, som her udi kan være hinderlig, derfor lofve vi underskrevne”.

Trolovelse 18. juni, brudevielse 22. september. Underskrevet Laurs Pedersen Lassen, Lund (hendes stedfader) Grafves Jensen, Vust (hans fætter). Graves har altså været gift før - nærmere omstændigheder kendes ikke, men det må have været kortvarigt. Det andet ægteskab blev heller ikke af lang varighed. I september 1747 går der bud til Kokkedal efter herskabets fuldmægtig, som skal til Vust og holde skifte i Graves Madsens gård, hvor den unge Anne Pedersdatter er død og har efterladt sig en søn, Mads Gravesen, som kun er 18 uger gammel.

Boet skal nu deles på reglementeret vis mellem enkemanden og den førstefødte. Graves tilbyder at give den 18 uger gamle søn 80 rigsdaler i grof courant mynt ”for at undgå den vidtløftighed og bekostning” som retshandlinger nu engang medfører.

Skifter efter fæstebønder forrettedes på den tid af godsejeren eller hans fuldmægtig, ridefoged el. lign. De var vel ikke alle særlig juridisk uddannede og deres hovedinteresse lå i at påse, at fæstegården var i god behold og ikke blev plukket af arvinger og medarvinger, så Graves Madsens tilbud kunne ikke ængste skriveren fra Kokkedal. Ud over pengene lover Graves Madsen at sørge for drengens forsiuning med klæder og kost samt skikkelig skolegang og optugtelse - og tilføjer løftet om ”af kierlighed til hands liden søn” at ville give ham en seng og en kiste, i rede penge omregnet til 10 rigsdaler.

Bedstefaderen fra Lund udtrykker, at han i alle måder er vel tilfreds og fornøyet med resultatet, og de tvende vurderingsmænd underskriver forhandlingen. Det er Jacob Justesen i Nørhaven og Poul Jensen Kærgaard.

Last change
April 4, 201721:37:42